Välkomna alla medlemmar och föräldrar till årsmötet 2016

Datum och tid: Torsdag den 19/5 kl 17.15-18.15
Plats: Boxningshall C4, Halmstad Arena
Obs! Alla grupper som har träning den dagen tränar sen tillsammans efter mötet.

Motioner och valberedningens förslag ska styrelsen ha senaste två veckor innan, vänligen maila till info@haisbox.se

Nedan hittar ni respektive:
Dagordning – Verksamhetsberättelse 2015/2016 (kommer att kompletteras)
Resultat och balansräkning 2015 (uppdateras efter Revisorns genomgång)

Med vänlig hälsning,
HAIS Styrelse