Våra bokade tider på tisdag och torsdag är mellan 17.00 – 20.00. Medlemmar kan droppa in redan kl. 17.00. Orsaken till att vi startar träningen 17.30 är för att vi ska kunna rigga upp med de verktyg vi behöver till träningen samt kolla upp närvaro. Medlemmar som droppar in redan kl. 17.00 har möjlighet att träna på egen hand olika moment som de behöver träna på samt hjälpa till med att ta fram det vi behöver till träningen.

Vår sluttid är 20.00. Mellan kl. 19.30 – 20.00 är det tid för nedvarvning och stretch för dem som varit på träningen samt nedtagning av verktyg som vi använt under tiden. Under den här halvtimmen har vi möjlighet att göra uppföljningar ge tips på träning samt svara på medlemmars frågor.